Pravno obvestilo

Informacije na tej internetni strani ne pomenijo pravnega nasveta. Vse podatke, ki jih boste vnesli v obrazec, bomo obravnavali kot zaupne in jih na vašo zahtevo izbrisali iz našega sistema. Vse osebne podatke, ki jih boste vnesli v obrazec, bomo obravnavali v skladu z ustrezno zakonodajo za namen pridobitve zaščite za želeno znamko.

V primeru izpolnjenega obrazca, ki omogoča kontaktiranje, vam bomo v roku 5 delovnih dni poslali nasvet s ponudbo za zaščito vaše znamke. V postopkih za zaščito vaše znamke na podlagi izpolnjenega obrazca vas bo na podlagi podpisanega pooblastila pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Uradom Evropske Unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ali Mednarodnim uradom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) zastopala zastopniška družba ITEM d.o.o. (www.item.si) oziroma njeni zaposleni. Razmerje zastopanja se med vami in družbo ITEM d.o.o. ustanovi s podpisom pooblastila.

ITEM d.o.o., oktober 2019